Bel ons: 026 84 87 651
Volg ons op facebook

Advies

Calculatie en Bestekwerkzaamheden.

Reitec

Gebouweigenaren, architecten, gemeenten, VVE’s, installateurs, particulieren: dit zijn de vele partijen voor wie wij werken.

Zowel bij het ontwerp als de uiteindelijke bouw worden vele keuzes gemaakt. Wij kunnen voor u inzichtelijk maken wat de consequenties van deze keuzes zijn, ook kostentechnisch. Met ons advies kunt u tijdig projecten bijsturen en de planning waarborgen. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met andere partijen of met uzelf, waarbij u andere partijen aanstuurt.

Wenst u een prijsindicatie of een kostenberaming ? Dit kunnen wij u geven. Door vooraf uw ideeën goed door te spreken, komt u minder snel voor verrassingen te staan. Ook kunt u zo de kosten in de hand houden. Daarnaast kunnen we indien u dit wenst de bouwvergaderingen bijwonen en tevens de bouw zelf begeleiden.

Milieu-advies

Bij veel gebouwen is de kwaliteit van het binnenmilieu (ver) onder de maat. Door onvoldoende ventilatie en overmatige opwarming zijn ruimtes dikwijls bedompt en te warm. Het is inmiddels bekend dat een slecht binnenklimaat negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en werkprestaties. Waarschijnlijk zijn er al klachten en anders wilt u ze natuurlijk voor zijn. ReiTec Installatie & Advies helpt u graag.

Met behulp van onder andere data-loggers, kunnen wij metingen doen die inzicht geven in de mogelijke problemen. Over het algemeen combineren wij dit onderzoek naar het binnenmilieu met een energieadvies.

Woning bouwen

Als u van plan bent om een woning te bouwen in eigen beheer, dan komt er heel wat bij kijken. Voor de architectuur, grootte en indeling kunt u meestal terecht bij een architect, bouwkundig bureau en/of een gerenommeerd bouwbedrijf.

Maar hoe zit het met aspecten als comfort, gebruiksgemak en energiezuinigheid? Welke verwarmings- en ventilatiesystemen zijn bijvoorbeeld geschikt? Allemaal vragen waarbij wij u prima kunnen ondersteunen, geënt op uw wensen en woonomgeving.

Klachten onderzoek

Heeft u klachten over het comfort in uw woning, kantoor of bedrijfsgebouw. Ventilatie, kou, tocht, warmteproblemen, noem maar op. Wij brengen de oorzaak in kaart met behulp van onze expertise en apparatuur. Zo kan er een gerichte oplossing gevonden worden, die zowel praktisch als financieel haalbaar is voor u. De mogelijke oplossingen spreken we natuurlijk in een persoonlijk gesprek met u door.

Legionella en de verschijnselen

De legionellabacterie komt voor in het grondwater en oppervlaktewater, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. Echter, deze kleine hoeveelheid bacteriën komt uiteindelijk ook in ons leidingwater terecht. De bacterie wordt gevaarlijk als deze de kans krijgt zich te vermenigvuldigen in ons leidingwatersysteem. Deze vermenigvuldiging vindt plaats wanneer het water een temperatuur bereikt tussen 25˚C en 50˚C. Stilstaand water bij deze temperaturen zorgt ervoor dat de bacteriën zich explosief vermenigvuldigen.

Hoe kunt u besmet raken?

Als water zich in nevelvorm in de lucht bevindt, kan de bacterie ingeademd worden. Dit kan een besmetting veroorzaken. U kunt echter met een gerust hart (leiding)water drinken, aangezien de bacterie u alleen via de luchtwegen kan besmetten.

Wat zijn de symptomen?

De tijd tussen besmetting met de bacterie en de eerste ziekteverschijnselen is twee tot achttien dagen. Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid.

Wat houdt de ziekte in?

De ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. De lichte vorm van de infectie is de legionella-griep (ook wel Pontiac-fever genoemd). De zware vorm, de veteraneziekte, lijkt op een ernstige longontsteking.

Hoe is de ziekte te behandelen?

De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist meteen de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter. Het kan echter lange tijd duren voordat de patiënt weer helemaal de oude is. Door slechte of te late behandeling kan de patiënt overlijden.

Hoe te handelen bij overschrijding van de legionellanorm?

Wanneer het laboratorium u meldt dat er legionella is aangetroffen in uw (drink-) waterinstallatie, dient er direct gezorgd te worden dat er niemand ziek kan worden van deze bacteriën. Vervolgens zal er moeten worden onderzocht wat de oorzaak is van deze besmetting door middel van een brononderzoek. De oorzaak zal moeten worden weggenomen, voordat de aangetroffen besmetting kan worden geëlimineerd. Daarnaast is het verplicht deze overschrijding te melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Vrom Inspectie). De manier waarop u deze melding dient te doen is te vinden op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport . www.ilent.nl

Wij verzorgen uw risico beheersplan en de eventuele vervolgacties

Rekenwerkzaamheden

Wij verzorgen indien gewenst onderstaande berekeningen.

 • Gasleiding berekening volgens NEN 1078 en NEN 2078
 • Drinkwater leidingnetberekening volgens Vewin werkbladen
 • Verwarmings leiding berekening volgens ISSO
 • Lucht kanaal berekening volgens ISSO
 • Radiator en vloerverwarmingselectie
 • Ventilatie berekening volgens NEN en NTR
 • Warmte verliesberekening conform ISSO 51
 • Drukverlies in tapwater leidingen
 • Diameter circulatieleiding warm tapwater
 • Wachttijd in sec warm tapwater
 • Gasverbruik in M3/H en in M3/Jaar
 • Ventilatie stookruimte NEN 1078
 • Hemelwaterafvoeren NEN 3215 NTR 3216
 • Vetafscheider NEN 7087
 • Lozings hoeveelheid riolering NEN 3215
 • Licht berekening verlichtingssterkte LUX

Links naar belangrijke organen